دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع کنکور دکتری روانشناسی 99

همایش رایگان معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری 99 

با آخرین تغییرات احتمالی 

محور های همایش:

1- معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری - دکتر محمدی 

2- باید ها و نباید های درس استعداد - دکتر وکیلی 

3- راهکارهای موفقیت در کنکور و چگونگی برنامه ریزی تحصیلی - علی موسوی رتبه 4 کنکور دکتری 98 

تاریخ برگزاری : شنبه 11 خرداد ماه 

ساعت: 15 الی 18

تلفن رزرو: 

22253509

26407431

26407432

 

ورود به سامانه