دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان آذربایجان شرقی

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان آذربایجان شرقی:

 تبریز، شهر جدید سهند، فاز 1، محله 3، روبروی مجتمع گلستان 2

تلفن تماس: 9733 3344 - 041

مدیر اجرایی: آقای قهرمان

استان آذربایجان شرقی

ورود به سامانه