دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان اردبیل

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان اردبیل:

اردبیل، چهارراه باغمیشه، اول خیابان سعدی، جنب پل

تلفن ثابت:        33445173 - 045

مدیر اجرائی: مهندس میرزامحمدی             09106812375 - 09149554556

ورود به سامانه