دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان اصفهان

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان اصفهان:

اصفهان - مرداویج -میدان برج به سمت پارک سمت راست موسسه آموزش عالی برهان

مدیر اجرایی: مهندس اسعدی   09132151811

استان اصفهان

ورود به سامانه