دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان بوشهر_ برازجان

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان بوشهر (برازجان):

مدیر اجرایی: مهندس فرخیان                   09301224256

مدیر علمی و مشاوره: مهندس آماره          09179294230

ورود به سامانه