دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان بوشهر_ عسلویه

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان بوشهر (عسلویه):

مدیر اجرایی: مهندس فرخیان                          09301224256

مدیر علمی و مشاوره: مهندس آماره                  09179294230

ورود به سامانه