دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان خراسان جنوبی

 

 نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان خراسان جنوبی:

بیرجند، خیابان توحید، چهار راه دوم، امام موسی صدر، پلاک 40، گروه آموزشی متخصصان آینده

شماره تماس:                        32431910 - 056

مدیر اجرائی: مهندس شعبانی        09155610601

ورود به سامانه