دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان خراسان رضوی

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی نگاره در استان خراسان رضوی:

مشهد، بلوار سید رضی، سید رضی 2، پلاک 160، دفترموسسه آموزش عالی نگاره

شماره تماس:                           36014046 - 051

مدیر اجرائی: مهندس رستمی               09367325787

 

استان خراسان رضوی _ مشهد

ورود به سامانه