دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان خوزستان _ آبادان

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان خوزستان- آبادان:

مسئول هماهنگی :

مهندس امیری 09172938620

مدیر اجرایی :

مهندس اسماعیلی 09336603173

استان خوزستان _ آبادان

ورود به سامانه