دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان خوزستان_شوش

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان خوزستان _ شوش:

مدیر اجرایی: مهندس عطار 09166415766

ورود به سامانه