دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان فارس _ فسا و داراب

 

آدرس نمایندگی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره در فسا و داراب:

فسا، خیابان منتظری، نبش چهار راه حافظ، مجتمع فارس طبقه اول، واحد 4

شماره تماس:                              53312008-071

مدیر اجرایی: مهندس اسماعیلی        09176307001

استان فارس _ فسا و داراب

ورود به سامانه