دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان فارس _ فیروزآباد

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان فارس- فیروزآباد:

مدیر اجرایی: خانم خوشاب         09330443889

ورود به سامانه