دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان قزوین

آدرس نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان قزوین:

قزوین، چهار راه پادگان، جنب بانک رفاه، پلاک 217، آموزشگاه زبان خانه اساتید، دفتر دپارتمان مهندسی شیمی

شماره تماس:   33357506 - 028

مدیر اجرائی: آقای آرش      09126824500

ورود به سامانه