دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان لرستان _ بروجرد

 

نمایندگی مؤسسه نگاره در استان لرستان - بروجرد:

میدان بهار خیابان ثریا جنب هتل امیرکبیر
تلفن تماس 0664264748

مدیر اجرائی: محمد مقدسی       09351276128

استان لرستان (بروجرد)

ورود به سامانه