دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان لرستان _ خرم آباد

 

 نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در  استان لرستان- خرم آباد:

خرم آباد ، بین چهارراه فرهنگ و پل دارایی زاده ، پایین تر از بانک ملی، بن بست وزین، آموزشگاه فروغ دانش

مدیر اجرائی: خانم حمزه لوئی        09161613249

ورود به سامانه