دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان مازندران _ آمل

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان مازندران - آمل:

 آمل، خیابان نور، فجر 34، طبقه فوقانی پست بانک

آقای دکتر ملک محمد غلامی

تلفن تماس دفتر نمایندگی:                           44291380-011

مدیر اجرائی: مهندس مازیار قدمی                  09111580712

مشاور و مدیر علمی: مهندس مرتضی اسدی     09119544395

ورود به سامانه