دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان مازندران _ بابل

 

 نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان مازندران- بابل:

مدیر اجرایی:  جناب آقای فضل اله پور            09384874612

بابل - جنب فرمانداری ،پاساژ امیر -طبقه دوم -واحد۱۴۹

 شماره تماس دفتر نمایندگی:              32200807-011

ورود به سامانه