دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان مازندران _ ساری

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی نگاره در استان مازندران- ساری:

دفتر سرپرستی استان: ساری - خیابان فرهنگ - نبش فرهنگ 8

 تلفن دفتر نمایندگی:          32334646-011    

 مدیر اجرائی و مسئول ثبت نام:   مهندس مازیار قدمی                 09111580712

 مشاور و مدیر علمی:                 مهندس مرتضی اسدی               09119544395

ورود به سامانه