دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان مازندران _ نور

نمایندگی موسسه آموزش عالی نگاره در استان مازندران- نور:

مازندران، شهرستان عباس آباد، خیابان امام، کوچه باهنر، ساختمان اطلس 3، واحد 1

 تلفن دفتر نمایندگی:       54670457 - 011

مدیر اجرائی:   خانم حبیبی    09112902656

ورود به سامانه