دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان مرکزی _تفرش

 

آدرس محل برگزاری آزمون‌های آزمایشی مؤسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان مرکزی (تفرش):

دانشگاه سراسری تفرش

مدیر  اجرائی:

مهنـدس شفیعی                     09103120092

 

ورود به سامانه