دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان چهار محال بختیاری

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان چهار محال بختیاری:

شهر کرد، خیابان کاشانی، نبش کوچه 57، جنب بانک ملی، آموزشگاه کوشش

مدیر اجرایی: مهندس اسعدی      09132151811

استان چهار محال بختیاری

ورود به سامانه