دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان کرمانشاه

 

آدرس نمایندگی مؤسسه نگاره در استان کرمانشاه:


آدرس: 22 بهمن، سی متری، رو به روی خانه شنا، آموزشگاه زبان فراز

مدیر اجرایی: مهندس سعیدی             09371343331

استان کرمانشاه (منطقه غربب کشور)

ورود به سامانه