دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان کرمان

 

آدرس نمایندگی مؤسسه نگاره در  استان کرمان:

کرمان- خیابان بهشتی- سمت چپ نبش سه راه 24 آذر- موسسه رایان گرافیک

شماره تماس دفتر:                        32454784-034

                                                             034-32462165

مدیر اجرایی: خانم ولی بحرینی         09131995504

استان کرمان

ورود به سامانه