دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان گلستان

 

 نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان گلستان:

گرگان، عدالت 8، مجتمع ایزد، طبقه پنجم، واحد 502

تلفن تماس:                               32361957-017

مدیر اجرایی: آقای منوریان           09123359028

ورود به سامانه