دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

استان گیلان

 

آدرس نمایندگی مؤسسه نگاره در  استان گیلان:

رشت، گلسار، انتهای خیابان 86، مؤسسه آموزش عالی کوشیار، دفتر مؤسسه نگاره

مدیر اجرائی: مهندس اسماعیل زاده 09391417171

استان گیلان

ورود به سامانه