دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

جزیره خارگ

 

نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در جزیره خارگ:

مدیر اجرائی: مهندس فرخیان                   09301224256

مدیر علمی و مشاوره: مهندس آماره           09179294230

 

 

ورود به سامانه