دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

نمونه کارنامه کنکور روانشناسی

یکی از سوالات رایج داوطلبان در رقابت کنکور این است که برای قبولی در هردرس چند درصد سوالات را باید حداقل جواب دهیم ؟ در اینجا کارنامه عزیزانی از قبول شدگان موسسه  را ملاحظه می کنید تا معیاری برای آماده سازی و برنامه ریزی بهتر داشته باشید و هم توان رقبای خود را هم بهتر ارزیابی نمایید.

نمونه کارنامه کنکور روانشناسیورود به سامانه