دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارنامه خانم شیلر کیخاونی رتبه 13 کنکور دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد 94

یکشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴

 

کارنامه شیلر کیخاونی رتبه 13 کنکور دکتری روانشناسی عمومی

 دانشگاه آزاد سال 94

کارنامه شیلر کیخاونی رتبه 13 کنکور دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد 94

کارنامه خانم نسرین گودرزی رتبه 3 کنکور دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد 94کارنامه خانم مرجان حسنی راد رتبه 2 کنکور دکتری روانشناسی عمومی دانشکاه آزاد 94کارنامه خانم صفورا کشاورز رتبه 3 کنکور دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 94کارنامه خانم لیدا حسین پور رتبه 11 کنکور دکنری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد 94کارنامه خانم نازنین حمیدی نژاد رتبه 12 کنکور دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد 94کارنامه خانم مریم ناظمی رتبه 16 کنکور دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد 94کارنامه آقای مختار سیفی رتبه 17 سلامت کنکور دکتری آزاد روانشناسی 94کارنامه خانم ماندانا رحیمی رتبه 18 کنکور دکتری روانشناسی سلامت سال 94کارنامه خانم فرشته میرزایی رتبه 21 عمومی کنکور دکتری آزاد روانشناسی 94کارنامه نازنین دوایی رتبه 1 کنکور ارشد آزاد روانشناسی 92
ورود به سامانه