دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

همایش های برگزار شده ویژه رشته روانشناسی

جهت آشنایی داوطلبان با روند برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا و برنامه های گروه آموزشی استاد محمدی ونیز آخرین اطلاع از تغییرات کنکور ، همایشهایی برگزار می شود و در آن اساتید گروه به شرح منابع کنکور، آخرین تغییرات در منابع و تشریح برنامه های موسسه می پردازند . این همایشها با معرفی و تقدیر از رتبه های برتر موسسه در جوی سرشار از امید وشادی برپا می شود . برای اطلاع از همایشهای برگزار شده و آشنایی با نحوه کار موسسه و رتبه های برتر به این قسمت مراجعه نمایید.

همایش های برگزار شده ویژه رشته روانشناسیورود به سامانه