دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

بررسی منابع و تجزیه و تحلیل ۷ سال کنکور دکتری روانشناسی ۹۸_ ۹۹

گردهمایی تجزیه و تحلیل ۷ سال کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره ۹۸- ۹۹

منابع احتمالی کنکور دکتری روانشناسی 99

آخریت تغییرات احتمالی

با حضور برترین اساتید کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره

شنبه ۲ تیر ماه

تلفن رزرو

02122253509

ورود به سامانه