دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه ریزی کنکور دکتری روانشناسی - منابع کنکور دکتری روانشناسی

طرح 4 فوریتی تضمین قبولی دکتری روانشناسی و مشاوره 

همایش رایگان کنکور دکتری روانشناتسی 

با محوریت:

- معرفی منابع پنهان

- برنامه ریزی 125 روزه تا کنکور 

- معرفی جدیدترین تغییرات و بودجه بندی دکتری 

زمان همایش: 

شنبه 28 مهرماه

ساعت: 16 الی 20

تلفن رزرو: 

02122253509

ورود به سامانه