دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی 98

همایش رایگان معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره 98 

جمعه 22 تیر ماه 97

ساعت 16 الی 19

تلفن رزرو 

22253509

ورود به سامانه