دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

منابع کنکور دکتری روانشناسی

همایش رایگان راهکارهای موفقیت در کنکور دکتری روانشناسی

با حضور دکتر محمدی

پنجشنبه 4 مرداد ماه 97

ساعت 16:30 الی 1900

تلفن رزرو

02122253509

 

ورود به سامانه