دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

همابش راهکارهای موفقیت در کنکور دکتری روانشناسی 98

همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری روانشناسی با حضور انحصاری دکتر پیری و دکتر محمدی

جمعه 1 تیرماه

ساعت 15الی 19

تلفن رزور:

22253509

موفقیت در کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره
ورود به سامانه