دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

همایش انتخاب رشته دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

همایش رایگان ویژه انتخاب رشته کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد 

پنجشنبه 5 راردیبهشت 98 

ساعت 16 الی 20 

با حضور دکتر محمدی

تلفن رزرو: 22253509

ورود به سامانه