دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

همایش تخصصی هدایت تحصیلی _ پاییز 92

 

 همایش تخصصی هدایت تحصیلی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

پاییز 92

 

معرفی منابع و بررسی تغییرات احتمالی منابع 

سخنران: استاد محمدی 

زمان: هفته اول مهر ماه 92

 

شماره تماس جهت رزرو همایش:

2- 26407431

 

 

 

ورود به سامانه