دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

همایش معرفی منابع کنکور دکتری روانشناسی ۹۹

همایش یک روه ۴ استاد 

با محوریت کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره 

 

دکتری پیری - آسیب شناسی روانی

دکتر قاسمی - زبان عمومی

دکتر طورانی - استعداد تحصیلی 

مشاوره و برنامه ریزی - دکتر محمدی

ساعت 15 الی 19 

پنجشنبه 13 تیرماه 

تلفن رزرو : 

22253509

26407431

26407432

ورود به سامانه