دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

همایش کنکور دکتری روانشناسی 99

همایش کنکور دکتری روانشناسی 99

همایش رایگان راهکارهای موفقیت در کنکور دکتری روانشناسی 99 

با محوریت معرفی منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی 

شنبه 

یکم تیر ماه 

ساعت 16 الی 19 

با تدریس دکتر محمدی و دکتر پیری

ورود به سامانه