دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارگاه آنلاین راهکاری های موفقیت کنکور دکتری روان شناسی

کارگاه آنلاین راهکاری های موفقیت کنکور دکتری روان شناسی  و مشاوره

با تدریس 

دکتر پیری: بخشی از نوروسایکولوژی

دکتر محمدی:

مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتری و معرفی منابع و ضرایب احتمالی

ویژه کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره 

سه شنبه 18 تیر ماه 

ساعت 16 الی 19

تلفن:

02122253509

02126407431

02126407432

ورود به سامانه