دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارگاه راهکاری های موفقیت کنکور دکتری روان شناسی

کارگاه آنلاین راهکاری های موفقیت کنکور دکتری روان شناسی و مشاوره

با تدریس 

دکتر پیری: بخشی از نوروسایکولوژی

دکتر محمدی:

مشاوره و برنامه ریزی کنکور یکساله

ویژه کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره 

پنجشنبه 20 تیر ماه 

ساعت 16 الی 19

تلفن:

22253509

ورود به سامانه