دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارگاه کاپلان خوانی کنکور دکتری روانشناسی

کارگاه رایگان  کاپلان خوانی کنکور دکتری روانشناسی

بر اساس DSM5

با محوریت کنکور دکتری روانشناسی 

شنبه 5 آیان ماه 1397

تلفن رزرو 

22253509

ورود به سامانه