دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارگروه تخصصی کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره

اولین کارگروه تخصصی کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره 

ائتلاف قوی ترین اساتید کنکور دکتری

دکتر محمدی: مدرس رشد و شخصیت

دکتر پیری: مدرس نووسایکولوژی

دکتر طورانی: مدرس استعداد و آمار

دکتر وکیلی: مدرس استعداد و آمار

دکتر قاسمی: مدرس زبان عمومی

دکتر فتحی: مدرس زبان عمومی

دکتر حبیبی: آمار و وروش تحقیق

محورهای اصلی کارگاه:

معرفی منابع و ضرایب

پنل تخصصی پرسش و پاسخ با اساتید 

پرسش و پاسخ با رتبه های برتر

آدرس:

دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده پرستاری 

27 تیرماه - ساعت 14 الی 19

تلفن:

22253509

26407431

26407432

ورود به سامانه