دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پرسشنامه مصاحبه دکتری روانشناسی

یکی از چالشهای مهم کنکور دکتری بخش مصاحبه است. باتوجه به اینکه فارغ التحصیلان مقطع دکتری عموماً به کارهای علمی تحقیقاتی و یا تدریس اشتغال خواهند داشت، برای سنجش توانایی داوطلبان در این زمینه مصاحبه شفاهی برگزار می شود. مصاحبه جنبه انگیزشی داشته و به بررسی رزومه فعالیتهای علمی  داوطلب و قدرت بیان وی در پاسخگویی به سوالات شفاهی و ... می  پردازد. آشنایی با تجارب قبول شدگان در کنکور دکتری بسیار ارزنده خواهد بود.

پرسشنامه مصاحبه دکتری روانشناسی

ورود به سامانه