دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تجربه خانم رجبی فرد رتبه 34 استثنایی درمصاحبه دکتری 94

 

گزارشی از تجربه خانم فاطمه رجبی فرد رتبه 34 استثنایی در مصاحبه کنکور دکتری روان‌شناسی سال 94

1. لطفاً خودتان را معرفی کنید.

فاطمه رجبی فرد، کارشناس ارشد کودکان

2. نقاط قوت شما در مصاحبه چه چیزهایی بودند؟

دانستن تیوری انتخاب و واقعیت درمانی،من دوره های تیوری انتخاب را گذرانده ام  واساتید با دیدن مدارک آن چندین سوال از من پرسیدن

3. نقاط ضعف شما در مصاحبه چه چیزهایی بودند؟

ضعف زبان انگلیسی

4. وقتی از مصاحبه بیرون آمدم با خودم گفتم ای کاش...

مباحث علمی را بیشتر مطالعه کرده بودم

5. در خصوص کاهش استرس به بقیه دانشجویان توصیه می‌کنم که...

مطالعه علمی خود رابیشتر کنند

6. آیا نکات علمی به صورت کلی و سیستمی مطرح می‌شد یا به صورت جزئی و نکته‌ای؟

جزیی

7. در خصوص ارائه و تهیه رزومه علمی به دانشجویان توصیه می‌کنم که...

8. چقدر از سوالات مصاحبه در مورد مقاله و پایان‌ نامه بود؟

ده درصد

9. لطفاً در مقابل هر درس بنویسید که چه سوالی از شما پرسیده شده؟

  • زبان تخصصی: ده واژه انگلیسی دادن که آنها را ترجمه کنم
  • آمار و روش تحقیق: هیچ  سوالی نپرسیدن
  • سلامت: نداشتم
  • نظریه‌های روان درمانی: یک سوال ژرسیدن که آن را فراموش کردم
  • رشد: نپرسیدن
  • آسیب:
  • تربیتی:
  • فیزیولوژی:

سوالات دیگر: در رابطه با کتابم چندین سوال پرسیدن

تجربه خانم گودرزی رتبه 3 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم رحیمی رتبه 18 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم حسنی راد رتبه 2 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم تیرگر رتبه 15 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم میرزایی رتبه 21 عمومی درمصاحبه دکتری 94تجربه خانم کیایی رتبه 41 تربیتی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم کلباسی رتبه 58 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم عشقی فر رتبه 68 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم علی نژاد رتبه 122 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم فارسی نژاد رتبه 264 عمومی در مصاحبه دکتری 94
ورود به سامانه