دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تجربه خانم فارسی نژاد رتبه 264 عمومی در مصاحبه دکتری 94

 

گزارشی از تجربه معصومه فارسی نژاد رتبه 264 روانشناسی عمومی در مصاحبه کنکور دکتری روان‌شناسی سال 94

 1. لطفاً خودتان را معرفی کنید.  

معصومه فارسی نژاد  -ارشد روانشناسی عمومی

 1. نقاط قوت شما در مصاحبه چه چیزهایی بودند؟

علمی: مرور جزوات کلاسهای آقای دکتر محمدی و خلاصه های برداشتی از جزوات

غیرعلمی: تسلط بر کلام و روابط عمومی مناسب و بهینه در رفتار و گقتار

 1. نقاط ضعف شما در مصاحبه چه چیزهایی بودند؟

علمی: زبان عمومی و لغات عمومی در ترجمه

 1. وقتی از مصاحبه بیرون آمدم با خودم گفتم ای کاش...
 2. در خصوص کاهش استرس به بقیه دانشجویان توصیه می‌کنم که...

توکل به خدا و با اعتماد بنفس بالا وارد اتاق مصاحبه شوند طوریکه اساتید از ورود قدرتمندانه و خندان فرد نسبت به بنیه علمی وی حتی در ظاهر برداشت مثبت داشته باشند ، اعتقاد قلبی به اینکه بهرحال جواب تلاش خویش را خواهند گرفت و این نیت" که آنچه نصیب است به تو میرسد..."

 1. آیا نکات علمی به صورت کلی و سیستمی مطرح می‌شد یا به صورت جزئی و نکته‌ای؟

هم به صورت کلی و هم جزئی ،اگرچه اشراف کلی بر مطالب باشد بصورت جزئی هم قادر به بیان و جمع کردن مطلب خواهیم بود.

 1. در خصوص ارائه و تهیه رزومه علمی به دانشجویان توصیه می‌کنم که...

بنده فقط تسلط بر مفاهیم علمی دروس پایه و تاکید بر تقویت زبان عمومی و تخصصی را در اولویت میدانم ، اما تلاش در تهیه مقالات و اشراف بر مطالب به روز در رشته تحصیلی نیز قاعدتا مفید خواهد بود.

 1. چقدر از سوالات مصاحبه در مورد مقاله و پایان‌ نامه بود؟

در مصاحبه دانشگاه آزاد از مقاله سؤالی از من نشد ، ولی از بخش آماری پایان نامه سؤال پرسیده شد.

 1. لطفاً در مقابل هر درس بنویسید که چه سوالی از شما پرسیده شده؟
 • زبان تخصصی: بخشی از یک کتاب زبان تخصصی از مبحث آمار : آزمون –پس آزمون و چند لغت زبان عمومی که در ترجمه به کار میرود.
 • آمار و روش تحقیق: آمار پایان نامه ؛ که عنوان من مبحث همبستگی را شامل میشد که نوع آزمون مربوطه و سپس سؤالاتی در خصوص روایی و پایایی و انواع روایی و روشهای محاسبه پایایی پرسیده شد.
 • سلامت:-
 • نظریه‌های روان درمانی: برای درمان وسواس عملی کدام نظریه مؤثر است .
 • رشد:  1-بحث وسواس و رویکرد مربوطه و ریشه یابی

2-مکانیسمهای دفاعی را نام ببرید

3- این بیت کدام مکانیسم دفاعی را بیان می کند: کافر همه را به کیش خود پندارد

4-کوررنگی چیست و طیف مرئی را به ترتیب نام ببرید

 • آسیب: 1-از نظر زیستی چرا تکرار در وسواس عملی رخ میدهد

2-تفاوت DSM 4 و 5 در چیست

 • تربیتی:
 • فیزیولوژی:
 • سوالات دیگر:

در خاتمه سپاس فراوان از استاد محمدی و تلاش بی وقفه ایشان در ایجاد انگیزه و تقویت آن در دانشجویان و سعی وافر ایشان در تفهیم هر چه بهتر مفاهیم کاربردی

تجربه خانم گودرزی رتبه 3 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم رحیمی رتبه 18 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم حسنی راد رتبه 2 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم تیرگر رتبه 15 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم میرزایی رتبه 21 عمومی درمصاحبه دکتری 94تجربه خانم رجبی فرد رتبه 34 استثنایی درمصاحبه دکتری 94تجربه خانم کیایی رتبه 41 تربیتی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم کلباسی رتبه 58 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم عشقی فر رتبه 68 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم علی نژاد رتبه 122 عمومی در مصاحبه دکتری 94
ورود به سامانه