دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تجربه خانم کیایی رتبه 41 تربیتی در مصاحبه دکتری 94

گزارشی از تجربه خانم شیرین کیایی رتبه 41 روانشناسی تربیتی در مصاحبه کنکور دکتری روان‌شناسی سال 94

1. لطفاً خودتان را معرفی کنید

شیرین کیایی

2. نقاط قوت شما در مصاحبه چه چیزهایی بودند؟

داشتن اطلاعات علمی راجب پایان نامه خودم وتسلط به نظریه هایی که در بستر انها کارم را انجام داده بودم کمک زیادی بهم کرد از نظر غیر علمی هم به انچه که مسلط بودم راجبش حرف میزدم در غیر اینصورت پاسخی غیر منطقی نمی دادم

3. نقاط ضعف شما در مصاحبه چه چیزهایی بودند؟

از نظر علمی کمی پاسخها را سریع وبدون تامل میدادم شاید بهتر بود بعد از مکثی کوتاه جوابها را باساختار منسجم وپختگی ارایه میکردم

4. وقتی از مصاحبه بیرون آمدم با خودم گفتم ای کاش...

ای کاش نگفتم به تنها چیزی که فکر کردم این بود خدایا شکرت تمام شد الان میرم به زندگیم میرسم.

5. در خصوص کاهش استرس به بقیه دانشجویان توصیه می‌کنم که...

از یک روز قبل مطالعه را کنار گذاشتم و بیشتراز تکنیک های یوگا که میدانستم برای ارام سازی خودم استفاده کردم با فرزندم وقت گذراندم وفردا صبح اول وقت راهی مصاحبه شدم توصیه دیگری که از همه چیز مفید تر است این است که به هیچ عنوان از دوستانی که قبل از شما مصاحبه شده اند صحبت نکنید متاسفانه دوستانم از سه چهار روز قبل به من زنگ زدن واطلاعات نادرست و مغرضانه ای به من دادند که همینها به من استرس بدی داد که واقعا اگر تکنیک های تسلط بر خود را نمی دانستم باید مانند بسیاری از انها روشهای نامناسبی انتخاب میکردم لذا حرف هیچکس را باور نکنند ودر این مدت  بر روی بار علمی وشخصیتی خود را  کار کنند.

6. آیا نکات علمی به صورت کلی و سیستمی مطرح می‌شد یا به صورت جزئی و نکته‌ای؟

تمامی سوالات کلی البته به جز پایان نامه بودند که پاسخهای کلی هم می خواستند.

7. در خصوص ارائه و تهیه رزومه علمی به دانشجویان توصیه می‌کنم که...

من به جز پایان نامه چیزی نداشتم.

8. چقدر از سوالات مصاحبه در مورد مقاله و پایان‌ نامه بود؟

9. لطفاً در مقابل هر درس بنویسید که چه سوالی از شما پرسیده شده؟

  • زبان تخصصی: یک پاراگراف راخواندم ودر یک جمله از من خواسته شد که درکم را از متن بیان کنم ویک پاراگراف دیگر ترجمه کردم
  • آمار و روش تحقیق: تمام ان راجب پایان نامه بود به جز دو سوال که مربوط به کارم نبود
  • سلامت:
  • نظریه‌های روان درمانی:
  • رشد: یک سوال راجب مکتب انسان گراها ونظریه های جدیدشون اینکه من راجب رویکردشون چی فکر میکنم واینکه اصطلاحات جدیدی که در این نظریه ها مورد بحث است
  • آسیب: راجب یک اختلال از من سوال شد
  • تربیتی: یک سوال روانسجی ازمن شد
  • فیزیولوژی: سه سوال شد یکی در مورد ساختار مغز کارکرد لوبها در هیجان ویکی هم انگیزش

سوالات دیگر:

تجربه خانم گودرزی رتبه 3 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم رحیمی رتبه 18 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم حسنی راد رتبه 2 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم تیرگر رتبه 15 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم میرزایی رتبه 21 عمومی درمصاحبه دکتری 94تجربه خانم رجبی فرد رتبه 34 استثنایی درمصاحبه دکتری 94تجربه خانم کلباسی رتبه 58 سلامت در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم عشقی فر رتبه 68 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم علی نژاد رتبه 122 عمومی در مصاحبه دکتری 94تجربه خانم فارسی نژاد رتبه 264 عمومی در مصاحبه دکتری 94
ورود به سامانه