دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارگاه ویژه رشته روانشناسی

گروه آموزشی استاد محمدی علاوه بر فعالیتهای آموزشی و برپایی کلاسهای آمادگی کنکور به جهت دانش آفزایی علاقه مندان روان شناسی اقدام به برپایی کارگاههای تخصصی روان شناسی کرده است. این کارگاهها که توسط اساتید بنام روان شناسی بر پا می شود در حکم بازآموزی علمی روان شناسان بوده و سهم بسزایی در افزایش دانش و یا به روز رسانی اطلاعات روان شناسان محترم دارد.

کارگاه ویژه رشته روانشناسیورود به سامانه