دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کلاس نکته و تست ویژه کنکور روانشناسی

یکی از رموز موفقیت دانشجویان گروه آموزشی استاد محمدی در فرایند کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی، شرکت در کلاسهای نکته و تست می‌باشد. در این کلاسها که نزدیک به زمان برگزاری کنکور برگزار می‌شود، هر درس در 6 ساعت و در قالب بررسی سؤالات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی سالهای گذشته مرور می‌شود که سبب می‌شود هم با سؤالات تکراری آشنا شویم و هم به خوانده های خودمان انسجام بدهیم.

برنامه کلاش های نکته و تست کنکور روانشناسی

 

ورود به سامانه