دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه آزاد اردیبهشت 93 (کد A)

دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴
0
برنامه کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه آزاد اردیبهشت 93 (کد A)
نکته و تست ارشد آزاد 93 کد A

 

برنامه کلاس های نکته و تست کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد
اردیبهشت 93

کد A

تاریخ

روز

ساعت

درس

استاد

هزینه

93/2/20

شنبه

14-20

تربیتی

محمدی

50 هزار تومان

93/2/21

یکشنبه

14-20

شخصیت

محمدی

50 هزار تومان

93/2/23

سه شنبه

8-14

مرضی

محمدی

50 هزار تومان

93/2/23

سه شنبه

14-20

فیزیولوژی

پیری

50 هزار تومان

93/2/25

پنج شنبه

14-20

علم النفس

محمدی

50 هزار تومان

93/2/26

جمعه

14-20

زبان

ترکاشوند

50 هزار تومان

93/3/1

پنج شنبه

8-14

آمار

حبیبی

50 هزار تومان

93/3/1

پنج شنبه

14-20

عمومی

محمدی

50 هزار تومان

93/3/2

جمعه

8-14

رشد

محمدی

50 هزار تومان

93/3/2

جمعه

14-20

روانسنجی

محمدی

50 هزار تومان

 

 

 

ورود به سامانه