دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های کنکور کارشناسی ارشد روان شناسی پاییز 92

 

ثبت نام کلاس های کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناسی پاییز 92 

 

 کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش بالینی
 

 

ردیف

 

            نام درس

        استاد

مدت دوره

      روز

ساعت

    هزینه

 

   1

 

           علم النفس

      محمدی

      20

  چهارشنبه

  14-16

   150,000

 

   2

 

     روانشناسی رشد

      محمدی

      30

  چهارشنبه

  16-18

   210,000

 

   3

 

    روان شناسی مرضی

      محمدی

      30

  چهارشنبه

  18-20

   210,000

 

   4

 

        زبان تخصصی

      زمانیان

          30

   پنج شنبه

  14-17

   210,000

 

   5

 

  روان شناسی فیزیولوژی

        پیری

      40

        جمعه

  8-12

   300,000

 

   6

 

        آمار و روش تحقیق

      حبیبی

      40

     جمعه

  12-16

   300,000

 

   7

 

    روانشناسی بالینی

جمشید محمدی

      30

     جمعه

  16-19

   210,000

 

 

کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش عمومی

 

ردیف

 

نام درس

استاد

مدت دوره

روز

ساعت

هزینه

 

1

 

علم النفس

محمدی

20

چهار شنبه

14-16

150,000

 

2

 

روانشناسی رشد

محمدی

30

چهارشنبه

16-18

210,000

 

3

 

روان شناسی مرضی

محمدی

30

چهارشنبه

18-20

210,000

 

4

 

زبان تخصصی

زمانیان

30

پنج شنبه

14-17

210,000

 

5

 

روان شناسی فیزیولوژی

پیری

40

جمعه

8-12

300,000

 

6

 

آمار و روش تحقیق

حبیبی

40

جمعه

12-16

300,000

 

7

 

روانشناسی عمومی

نوحی

30

جمعه

16-19

210,000

 

 

کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش تربیتی

 

ردیف

 

نام درس

استاد

مدت دوره

روز

ساعت

هزینه

 

1

 

روانشناسی رشد

محمدی

30

چهارشنبه

16-18

210,000

 

2

 

روانشناسی تربیتی

رحیمی

30

چهارشنبه

18-20

210,000

 

3

 

زبان تخصصی

زمانیان

30

پنج شنبه

14-17

210,000

 

4

 

آمار و روش تحقیق

حبیبی

40

جمعه

12-16

300,000

 

5

 

روانشناسی عمومی

نوحی

30

جمعه

16-19

210,000

 

دانشجویان گرامی از تخفیفات زیر برخوردار خواهند شد:

·       در صورت ثبت نام تمامی دروس از تخفیف 15% برخوردار خواهند شد.

·       عزیزان خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران محترم از تخفیف ویژه بهره مند خواهند شد.

 

 

 

 

ورود به سامانه